Poradenstvo

Špecialisti

Ing. Marian Nagy
špeciálny poradca dojnice
Email: nagy@schaumann.sk
Telefón: 0905 301 141
MVDr. Marek Krempaský, PhD.
špeciálny poradca dobytok a konzervácia
Email: krempaskymarek@schaumann.sk
Telefón: 0902 310 778
MVDr. Balázs Kósa, PhD.
špeciálny poradca ošípané
Email: kosa@schaumann.sk
Telefón: 0908 628 834
Ing. Erika Gyöngyová, PhD.
riaditeľ divízie BioEnergie
Email: gyongy@schaumann.sk
Telefón: 0918 062 551

Odborní poradcovia v regióne

Ing. Erik Zácsek
Región: južné a západné Slovensko
Email: zacsekerik@gmail.com
Telefón: 0918 699 200
MVDr. Peter Horváth
Región: trnavský
Email: veter@tt.sknet.sk
Telefón: 0905 402 330
MVDr. Balázs Kósa, PhD.
Región: južné Slovensko
Email: kosa@schaumann.sk
Telefón: 0908 628 834
Ing. František Krempaský
Región: prešovský a košický
Email: fkrempasky@compnet.sk
Telefón: 0903 635 781
MVDr. Marek Krempaský, PhD.
Región: prešovský a košický
Email: krempaskymarek@schaumann.sk
Telefón: 0902 310 778
Ing. Ivan Kytnár
Región: topoľčiansky
Email: kytnarivan@gmail.com
Telefón: 0903 138 793
Ing. Peter Labuda
Región: bratislavský, levický, zvolenský
Email: labuda@schaumann.sk
Telefón: 0902 602 860
Ing. Karin Murgašová
Región: martinský, žilinský, prešovský
Email: murgasova@schaumann.sk
Telefón: 0904 865 534
Ing. Karol Pekár
Región: trnavský, piešťanský
Email: pekark@kiosmail.sk
Telefón: 0903 713 455
Ing. Jozef Stopka
Región: rimavsko-sobotský
Email: stopka@schaumann.sk
Telefón: 0903 445 860
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Viac info